گزارش دوره “دسته بندی نواحی خطر” (Hazardous Area Classification)

زیر گروه: مهندسی ایمنی – تخصصی

تاریخ برگزاری: ۷ بهمن ۱۳۹۶

(یک روز فشرده)

محل برگزاری: تهران

اولین دوره خصوصی و تخصصی “دسته بندی نواحی خطر” (Hazardous Area Classification) در صنعت نفت، با حضور کارشناس محترم شرکت پالایش گاز فجرجم، جناب آقای مهندس شفیعی در تهران برگزار گردید.

در این دوره فشرده و حرفه ای، انواع استانداردهای مرتبط با موضوع مورد بررسی، مقایسه، تجزیه و تحلیل قرار گرفت. استانداردهای مورد مطالعه عبارت بودند از؛

 • استاندارد NFPA 30
 • استاندارد NFPA 70
 • استاندارد NFPA 497
 • استاندارد NFPA 499
 • استاندارد API-RP-500
 • استاندارد API-RP-505
 • استاندارد IEC 60079
 • استاندارد ISA S 12.10

 


گزارش تصویری دوره “فرماندهی حریق”

زیر گروه: مهندسی ایمنی

تاریخ برگزاری: ۱۰،۹و۱۱ دی ماه ۹۶

محل برگزاری: تهران – مرکز آموزش های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

 

 


گزارش تصویری دوره مدیریت بحران (Crisis Management)

زیر گروه: مهندسی ایمنی – عمومی

تاریخ برگزاری: ۲۸ و ۲۹ شهریور

محل برگزاری: تهران

 


گزارش تصویری دوره شناسایی و آنالیز خطرات + فرآیند ارزیابی ریسک

زیر گروه: مهندسی ایمنی – تخصصی

تاریخ برگزاری: ۲۱،۲۰ و ۲۲ شهریور

محل برگزاری: اهواز

 


گزارش دوره فرماندهی حادثه (ICS)

تاریخ برگزاری: ۲۱ لغایت ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۶

(دو روز تئوری و یک روز عملی)

 

دوره تخصصی “فرماندهی حادثه” ICS، از تاریخ ۲۱/۰۵/۹۶ لغایت ۲۳/۰۵/۹۶ به مدت سه روز، در مرکز آموزش های شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، برگزار گردید. این دوره در دو روز تئوری و یک روز عملی به اجرا در آمد.

 

 • در روز نخست، ابتدا مقدمات و مفاهیم پایه ای مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری مطرح گردید و سپس در رابطه با ضرورت و اهمیت برگزاری این دوره صحبت شد.

 

 • روز دوم، به آشنایی با فرماندهی حادثه و تفاوت آن با فرمانده حادثه پرداخته شد. همچنین اجزاء اصلی یک سیستم “فرماندهی حادثه” کارآمد، ویژگی های آن، چارت سازمانی مرتبط و اعضای تیم فرماندهی حادثه تشریح گردید.

 

 • در روز سوم، شرکت کنندگان با حضور در ایستگاه آتش نشانی تحت آموزش عملی اطفاء حریق قرار گرفتند.