مهندسی HSE

دوره های آموزشی مهندسی HSE

– اهمیت آموزش مهندسی HSE

در رابطه با اهمیت آموزش در حوزه مهندسی HSE و علی الخصوص ایمنی، همین بس که استاندارد API، از یک نیروی کار آموزش دیده و دانش پذیر بعنوان “کلید ایمنی کل” یاد کرده است. چه بسا بررسی حوادث و گزارشات آن ها نیز حاکی از این مسأله است که ریشه بسیاری از حوادث رخ داده به عدم آموزش کافی و مناسب بر می گردد.

– آموزش HSE بعنوان یک راه پیشگیری از حوادث

بدون تردید یکی از راه های مؤثر در کاهش حوادث صنایع و سازمان ها، اجرای آموزش های تخصصی مرتبط با نوع فعالیت های آن صنعت است. اجرای آموزش ها در سطح سازمان به طرق مختلف امکان پذیر می باشد، از جمله؛ آموزش های حضوری ( بصورت برگزاری کلاس، کارگاه و همایش )، آموزش های غیرحضوری ( مانند چاپ و تکثیر پمفلت، تدوین دستورالعمل ها و روش های اجرایی ).
با توجه به گستردگی آموزش ها و تنوع نحوه اجرای آن ها، استانداردها از این آموزش ها بعنوان یک Safeguard در اجرای ارزیابی ریسک یا می کنند و اهمیت آن را در پیشگیری از حوادث بسیار زیاد می دانند.

– آموزش های مهندسی HSE آکادمی آموزش ۳P-SAM

آکادمی آموزش ۳P-SAM، با بهره گیری از متخصصان آموزشی و اساتید حرفه ای دانشگاهی و صنعتی، دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست را در بالاترین سطح کیفی برگزار می نماید. دوره های آموزشی این آکادمی ( از سطح مقدماتی تا پیشرفته )، تحت اعتبار مراجع معتبر گواهی دهنده بوده و از ارزیابی بسیار خوبی برخوردار است.
برای مشاهده دوره های آموزشی روی لینک کلیک کنید.