مهندسی شیمی

خدمات تخصصی دپارتمان مهندسی شیمی شامل، آموزش، مشاوره، تحقیق و پژوهش، تعمیر و نگهداری تجهیزات و مشاوره – مشارکت در ساخت تجهیزات پالایشگاهی در مقیاس آزمایشگاهی می باشد.