مدیران ارشد

       محمدرضا کرم زاده (ACIEH)

دانلود روزمه

رئیس هیئت مدیره و مدیر دپارتمان HSE

  • مدرس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
  • مدرس پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی
  • مدرس مورد تأیید مراجع گواهی‌دهنده بین‌المللی

متخصص در شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، سیستم مدیریت رویداد و تجزیه- تحلیل حوادث، مدیریت خطای انسانی، سیستم مدیریت تغییر (MOC)

       محمود نجفعلی بیگی 

مدیر عامل و مدیر دپارتمان مدیریت و روانشناسی صنعتی

  • متخصص در ارزیابی عملکرد انسان و خطای انسانی
  • متخصص در بررسی ارزیابی قابلیت اطمینان و اعتماد پذیری انسان
  • مشاور و مسئول استانداردها و سیستم های مدیریتی

          مهدی اسکندری

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر دپارتمان مهندسی شیمی

  • متخصص در آموزش و مشاوره نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی
  • مشاور طراحی و ساخت تجهیزات Hold-up پالایشگاهی
  • مشاور طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانش بنیان