محصولات

چرا شرکت ما؟


دپارتمان آموزش شرکت "پدیده پروژه های پیشرو سام" (آکادمی آموزش 3P-SAM)

دپارتمان آموزش شرکت "پدیده پروژه های پیشرو سام" (آکادمی آموزش 3P-SAM)، با بهره گیری از مدرسان توانمند و با دانش توانسته است اعتماد تعداد زیادی از مراجع گواهی دهنده معتبر بین المللی را نسبت به اعتباردهی دوره های آموزشی HSE خود (ارزیابی و مدیریت ریسک، شناسایی و آنالیز خطرات، مدیریت ایمنی فرآیند، مدیریت رویداد و تجزیه و تحلیل حوادث و...) جلب نماید. بطوریکه مراجع مختلفی از کشورهای آلمان، ایتالیا و اتریش مایل به اعتباردهی دوره های آموزشی این آکادمی می باشند و ما بر حسب نوع نیاز هر دوره، نسبت به انتخاب نوع مرجع اعتبار دهنده، اختیار کامل داریم.


امکان صدور گواهینامه‌های اصلی از شرکت‌های مادر

همانطور که می دانید، گواهینامه های مرتبط با دوره های آموزشی (به استثنای گواهینامه های سیستمی)، در داخل کشور و توسط نمایندگان و شعب مراجع اعتباردهی چاپ، تکثیر و صادر می شوند. آکادمی آموزش 3P-SAM، با توجه به سطح کیفی دوره های تخصصی خود از جمله ارزیابی و مدیریت ریسک، شناسایی و آنالیز خطرات، مدیریت ایمنی فرآیند، مدیریت رویداد و تجزیه و تحلیل حوادث، مدیریت خطای انسانی، مدیریت تغییر و... ، این امکان را دارد که حتی برای دوره های آموزشی غیر سیستمی خود، گواهینامه ها را از مراجع اصلی و خارج از کشور صادر نماید. بطوریک گواهینامه های صادره نه تنها در داخل کشور، بلکه در تمام نقاط دنیا معتبر و قابل ردیابی خواهد بود.


مدرسان و مشاوران آکادمی 3P-SAM

همگی از اساتید با سابقه صنعتی و دانشگاهی بوده و دارای نمره ارزیابی "بسیار خوب" در دوره های خود می باشند.

دیگران چه میگویند؟

چشم انداز:

ما قصد داریم فرهنگ ایمنی و طراحی مهندسی ذاتأ ایمن را از اولویت بندی صنایع و سازمان ها خارج، به عنوان یک “ارزش” مطرح کرده و استقرار دهیم.

گواهینامه های شرکت